Perjanjian Baru 2

Perjanjian Baru 2 Menjejaki bagaimana kebangkitan Kristus meneruskan pencapaian tujuan Injil-nya melalui peristiwa di dalam kitab Kisah Para Rasul. Silibus Pengenalan kepada Kisah Para Rasul Permulaan gereja (Kis 1:1-2:47) Gereja dan pihak berkuasa Yahudi (Kis...