Tinjauan Alkitab

Tinjauan Alkitab Tinjauan Alkitab menunjukkan caranya mesej dalam Alkitab terbentang dari mula hingga akhir. Ia menunjukkan bagaimana pelbagai buku yang terkandung dalam Alkitab saling berkaitan dari sudut sejarah dan teologi. Silibus Buku Segala Buku Mentafsir...

Perjanjian Baru 2

\ Perjanjian Baru 2 Menjejaki bagaimana kebangkitan Kristus meneruskan pencapaian tujuan Injil-nya melalui peristiwa di dalam kitab Kisah Para Rasul. Silibus Pengenalan kepada Kisah Para Rasul Permulaan gereja (Kis 1:1-2:47) Gereja dan pihak berkuasa Yahudi (Kis...

Doctrin 2

Doktrin 2 Siapakah Yesus Kristus? Apakah sifat dosa? Bagaimana kematian Kristian mengalahkan dosa? Silibus Adam: manusia daripada tanah Adam: manusia berdosa Kristus: manusia daripada syurga Kristus disalibkan Kristus ditinggikan Roh Tuhan Panggilan Tuhan Kembali...