Tinjauan Alkitab

Tinjauan Alkitab Tinjauan Alkitab menunjukkan caranya mesej dalam Alkitab terbentang dari mula hingga akhir. Ia menunjukkan bagaimana pelbagai buku yang terkandung dalam Alkitab saling berkaitan dari sudut sejarah dan teologi. Silibus Buku Segala Buku Mentafsir...

Doctrin 2

Doktrin 2 Siapakah Yesus Kristus? Apakah sifat dosa? Bagaimana kematian Kristian mengalahkan dosa? Silibus Adam: manusia daripada tanah Adam: manusia berdosa Kristus: manusia daripada syurga Kristus disalibkan Kristus ditinggikan Roh Tuhan Panggilan Tuhan Kembali...