Pendaftaran Tahun 2022

Berikut adalah subjek-subjek yang ditawarkan dalam tahun 2022.

Sila lengkapkan subjek pra-syarat, Tinjauan Alkitab, sebelum mendaftar untuk subjek-subjek yang lain.

Sijil Teologi Awal Equip (PTC)

Tinjauan Alkitab

\

Tinjaun Alkitab

Tinjauan Alkitab menunjukkan caranya mesej dalam Alkitab terbentang dari mula hingga akhir. Ia menunjukkan bagaimana pelbagai buku yang terkandung dalam Alkitab saling berkaitan dari sudut sejarah dan teologi.

Silibus

 1. Buku Segala Buku
 2. Mentafsir Alkitab
 3. Dari Penciptaan hingga Penciptaan Baru
 4. Israel dan Tujuan Tuhan
 5. Tanah Perjanjian dan Tujuan Baik Tuhan
 6. Kerajaan Daud dan Tujuan Tuhan
 7. Tujuan Tuhan Diperbaharui
 8. Yesus Penggenap Tujuan Tuhan
 9. Injil Segala Bangsa
 10. Menantikan Hari Penggenapan – Tulisan Para Rasul

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 3
Setiap Rabu 7.15pm – 9.15pm
Kelas bermula pada 7 September 2022
Pengajar: Kelvin Jawa

Efesus

\

Efesus

Gambaran besar tentang dimensi kebesaran Tuhan dan dunia yang dicipta oleh-Nya. Ia mengajar bagaimana kita harus hidup menurut kehendak Tuhan.

Silibus

 1. Mengapa menulis kepada Efesus?
 2. Gambaran besar tentang penyelamatan Tuhan
 3. Orang Kristian dan Gereja
 4. Rahsia tepat pada fokusnya
 5. Manusia baru: dalam gereja
 6. Manusia baru: manusia lama dan manusia baru
 7. Manusia baru: dari kegelapan kepada terang
 8. Manusia baru: hidup dalam hikmat Tuhan
 9. Manusia baru: hidup di dalam zaman yang bertindan
 10. Menyimpulkan segala perkara dalam Kristus

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 2
Setiap Isnin 7.15pm – 9.15pm
Kelas bermula pada 13 Jun 2022
Pengajar: Kelvin Jawa

Sijil Teologi Pertengahan Equip (ITC)

Perjanjian Baru 2

\

Perjanjian Baru 2

Menjejaki bagaimana kebangkitan Kristus meneruskan pencapaian tujuan Injil-nya melalui peristiwa di dalam kitab Kisah Para Rasul.

Silibus

 1. Pengenalan kepada Kisah Para Rasul
 2. Permulaan gereja (Kis 1:1-2:47)
 3. Gereja dan pihak berkuasa Yahudi (Kis 3:1-5:42)
 4. Gereja mula berkembang (Kis 6:1-9:31)
 5. Permulaan misi bukan Yahudi (Kis 9:32-12:25)
 6. Misi ke Asia Kecil dan akibatnya (Kis 13:1-15:35)
 7. Kempen penginjilan Paulus di Makedonia dan Akhaya (Kis 15:36-18:17)
 8. Kempen penginjilan Paulus di Asia Kecil (Kis 18:18-20:38)
 9. Penahanan dan pemenjaraan Paulus Bahagian 1 (Kis 21:1-24:27)
 10. Penahanan dan pemenjaraan Paulus Bahagian 2 (Kis 25:1-28:31)

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 3
Setiap Khamis 8.30pm – 10.30pm
Kelas bermula pada 15 September 2022
Pengajar: Iben Arang