Pendaftaran Tahun 2024

Berikut adalah subjek-subjek yang ditawarkan dalam tahun 2024.

Sila lengkapkan subjek pra-syarat, Tinjauan Alkitab, sebelum mendaftar untuk subjek-subjek yang lain.

Sijil Teologi Pertengahan Equip (ITC)

Perjanjian Baru 2

\

Perjanjian Baru 2

Menjejaki bagaimana kebangkitan Kristus meneruskan pencapaian tujuan Injil-nya melalui peristiwa di dalam kitab Kisah Para Rasul.

Silibus

 1. Pengenalan kepada Kisah Para Rasul
 2. Permulaan gereja (Kis 1:1-2:47)
 3. Gereja dan pihak berkuasa Yahudi (Kis 3:1-5:42)
 4. Gereja mula berkembang (Kis 6:1-9:31)
 5. Permulaan misi bukan Yahudi (Kis 9:32-12:25)
 6. Misi ke Asia Kecil dan akibatnya (Kis 13:1-15:35)
 7. Kempen penginjilan Paulus di Makedonia dan Akhaya (Kis 15:36-18:17)
 8. Kempen penginjilan Paulus di Asia Kecil (Kis 18:18-20:38)
 9. Penahanan dan pemenjaraan Paulus Bahagian 1 (Kis 21:1-24:27)
 10. Penahanan dan pemenjaraan Paulus Bahagian 2 (Kis 25:1-28:31)

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 2
Setiap Jumaat 8.30pm – 10.00pm
Kelas bermula pada 14 Jun 2024

Doctrin 2

\

Doktrin 2

Siapakah Yesus Kristus? Apakah sifat dosa? Bagaimana kematian Kristian mengalahkan dosa?

Silibus

 1. Adam: manusia daripada tanah
 2. Adam: manusia berdosa
 3. Kristus: manusia daripada syurga
 4. Kristus disalibkan
 5. Kristus ditinggikan
 6. Roh Tuhan
 7. Panggilan Tuhan
 8. Kembali kepada Tuhan
 9. Keadilan Tuhan
 10. Pilihan Tuhan

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 3
Setiap Jumaat 8.30pm – 10.00pm
Kelas bermula pada 13 September 2024