Testimoni Pelajar

Shalom semua saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus,

         Nama saya Belula Anak Mula. Saya berasal dari Sarawak dan sudah menetap di Kuala Lumpur sejak Julai 1993. Saya mulai melayani dalam Kebaktian Bahasa Iban sejak tahun 2008.  Tetapi pada masa itu saya belum lagi betul-betul mendalami Firman Tuhan dan agak sukar untuk mentafsir dan berkongsikannya dengan jemaat-jemaat di Ministri Iban. Saya amat bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus kerana dalam tahun 2015 saya diperkenalkan oleh Paderi Ministri Iban kita ketika itu Rev. Iben Arang dan Rev. John Layang kepada “Thursday Night Training” (Kelas Malam Khamis – KMK) yang diadakan pada setiap malam Khamis di St. Mary’s Cathedral, Kuala Lumpur anjuran “EQUIP GOSPEL MINISTRIES”.  Matlamat Paderi-paderi saya menggalakkan saya untuk mengikuti kursus SIJIL TEOLOGI ini adalah untuk membolehkan saya belajar tentang Kerajaan Allah dan meneliti Firman-Nya dengan lebih mendalam lagi supaya saya dapat mengetahui dan mengkaji Kebenaran Firman Tuhan melalui landasan yang betul bagi membantu dan melayakkan saya untuk melayani dan mengajar Kelas-kelas Muda-Mudi, Baptisan dan ‘Confirmation”, berkongsi di Persekutuan Wanita, Sel, Doa dan seterusnya memperluaskan pelayanan memberitakan Berita Baik kepada masyarakat yang belum mengenali dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juruselamat mereka. Bagi saya pula, secara peribadi ingin saya nyatakan matlamat saya untuk mengikuti Kelas Teoloji Equip ini adalah untuk “Mengenali Kristus dan Memperkenalkan-Nya kepada semua orang” (To Know Christ And To Make Him Known) (Mat. 28:19)

        Kursus pertama yang saya ikuti adalah Tinjauan Alkitab dimana pelajar-pelajar didedahkan kepada keseluruhan Alkitab tentang Kerajaan Allah, penciptaan yang Tuhan lakukan mulai dari Buku Kejadian hingga ke Buku Wahyu iaitu Kerajaan Yang Disempurnakan atau Yerusalem Baru.  Melalui Kursus ini, saya difahamkan bagaimana hubung kait serta cara menghubung kaitkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dan juga barulah saya mengerti rencana Tuhan di dalam Perjanjian Lama adalah tertumpu atau menunjukkan kepada Yesus Kristus Sang Penyelamat manusia yang berdosa termasuk saya sendiri.  Kedua, adalah Kursus Perjanjian Baru 1 (PB1) berdasarkan Buku Markus dimana saya dan juga pelajar-pelajar diperkenalkan/ditekankan dengan “Yesus Kristus adalah Anak Allah”. Ketiga, adalah Kursus Perjanjian Lama 1 (PL1), kita diterangkan lebih lanjut lagi dengan rencana Tuhan melalui Lima Buku Torah Musa (Pentateukh) seperti Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan dan Ulangan.  Ke-empat, adalah Kursus Doktrin 1 dimana kita menerokai pengajaran Alkitab tentang Tuhan iaitu bagaimana kita dapat mengenali-Nya, kehendak-Nya, apa yang Dia telah lakukan bagi kita. Seterusnya, saya juga mengikuti Kelas Efesus yang membolehkan saya mempelajari dan mendalami Gambaran Besar tentang dimensi kebesaran Tuhan dan dunia yang dicipta oleh-Nya. Ia mengajar bagaimana kita harus hidup menurut kehendak Tuhan.

       Ingin saya kongsikan pengalaman saya dengan saudara-saudari disini bahawa setelah saya mengikuti Kursus-kursus Teoloji anjuran Equip Gospel Ministries, kehidupan saya semakin hari semakin diubah oleh Firman Tuhan dan saya merasakan diri saya mengalami hubungan peribadi dan intim dengan Tuhan Yesus dan mengenali-Nya dengan lebih dekat.  Saya sedar saya seorang yang berdosa dan saya menyedari dan mengakui kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan orang berdosa, “dan di antara mereka akulah yang paling berdosa (1 Tim.1:15).  Selepas menghadiri Kelas Equip, saya juga lebih memahami sejarah atau naratif dan rencana-rencana Allah yang terjadi di dalam Alkitab, peristiwa-peristiwa dan watak-watak yang wujud di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Saya juga didedahkan dengan metode dan langkah-langkah untuk menghuraikan konteks, membahagi-bahagikan struktur ayat serta mentafsirkan Alkitab dengan betul. Dengan bimbingan daripada tenaga-tenaga pengajar dan rakan-rakan Kelas Equip, saya semakin mengerti apa yang dimaksudkan dengan konsep Alkitabiah, mempercayai, mengakui dan senantiasa berpegang teguh kepada ayat Firman yang menyatakan “Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik  orang dalam kebenaran.  Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik”, (2 Tim.3:16-17).

           Dengan kerendahan hati, di sini saya ingin mendorong saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus Yesus untuk mengikuti Kursus Teologi anjuran Equip Gospel Ministries bertempat di  St. Mary’s Cathedral, Kuala Lumpur. Saya percaya selepas kita mengikuti Kursus ini, kita akan lebih memahami hikmat Alkitab yang mengubah kehidupan dan seterusnya semakin merasakan diri kita mengalami hubungan peribadi dengan Kristus, semakin menyerupai-Nya dan bersemangat melayani setiap jemaah, memperkenalkan-Nya kepada orang yang belum menerima-Nya sebagai Tuhan dan Juruselamat.

           Saya amat bersyukur kepada Tuhan Yesus kerana mempunyai peluang untuk belajar, mengkaji dan menyelidiki seluruh Alkitab secara teperinci melalui Kursus/Kelas Teologi Equip Gospel Ministries. Segala Pujian dan Kemuliaan bagi Allah Bapa sekarang dan selama-lamanya. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada semua tenaga pengajar dan juga kakitangan Equip Gospel Ministries yang membimbing dan memimpin kita selama ini.

         Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen! Amen! Amen!