SIJIL TEOLOGI KRISTIAN

Equip menyediakan pelbagai peluang kepada gereja-gereja dan penganut-penganut Kristian untuk mempelajari modul-modul mengenai Alkitab, teologi dan sejarah gereja melalui Sijil Teologi.

 

Tentang kursus

Bahan pelajaran yang digunakan di dalam Sijil dalam Teologi adalah sebahagian daripada kursus jarak jauh yang mantap dari Moore Theological College di Sydney, Australia yang telah diguna pakai di seluruh dunia. Kursus ini direka bentuk secara fleksibel, membolehkan para peserta untuk belajar secara individu atau secara berkumpulan dan mengikut tahap kelajuan yang bersesuaian, mengambil peperiksaan pada akhir pengajian yang kemudian akan dikreditkan dalam persijilan mereka.

Siapa yang boleh mengambil kursus ini?

Terbuka kepada semua orang Kristian yang adalah ahli gereja tempatan dan berminat untuk belajar dan memahami firman Tuhan dengan lebih mendalam.

Kursus Kajian

Setiap pelajar mempunyai cara belajar tersendiri. Equip bertujuan untuk menyokong para peserta melalui beberapa kaedah berikut:

  • Kelas pengajaran: Kelas ini boleh didapati untuk satu modul dari Peringkat Awal dan Peringkat Pertengahan sepanjang tempoh pengajian 1, 2 dan 3 setiap tahun. Harap maklum bahawa para peserta tidak dibenarkan untuk mengaudit kelas-kelas yang diadakan.
  • Penyelidikan persendirian: Para peserta yang mengambil penyelidikan persendirian untuk sesuatu modul akan dibantu oleh seorang mentor yang mereka boleh hubungi sekiranya mempunyai sebarang pertanyaan.

Kami menyarankan untuk peserta sepenuh masa dan individu bekerja hanya mengambil satu modul bagi setiap tempoh pelajaran. Sila hubungi pentadbir kursus sekiranya anda ingin mendaftar lebih daripada satu modul dalam satu tempoh pelajaran.

Kriteria Akademik

Tiada kriteria akademik terdahulu diperlukan namun para peserta harus maklum bahawa tahap akademik kursus ini adalah sepadan dengan STPM dan kemahiran bertutur dan menulis dalam Bahasa Malaysia diperlukan.

Tarikh Tempoh Pengajian

Tempoh 1 Mac hingga Mei
Tempoh 2 Jun hingga Ogos
Tempoh 3 September hingga November
Tempoh 4 Disember hingga Februari


Kos (setiap kursus)

Kadar Biasa

Sekiranya anda seorang dewasa bekerja, anda harus membayar kadar biasa.

RM50

Kadar Konsesi

Termasuk peserta yang sudah pencen, tidak bekerja, peserta sepenuh masa

RM30

Pendaftaran semula
Hanya bagi peserta yang pernah mendaftar bagi kursus tersebut sebelum ini.

 

Harap maklum anda tidak akan menerima buku teks yang disediakan.

RM30

Para pekerja Kristian sepenuh masa dan bagi mereka yang mempunyai masalah kewangan boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut berkenaan konsesi atau biasiswa. Bagi permohonan biasiswa, sila muat turun dan mengisi borang biasiswa sebelum menghubungi kami.

Bayaran Lain

Jenis

Amaun

Bayaran Perpustakaan

RM10 (biasa), RM5 (konsesi)

Simpanan

RM50

 

Struktur Kursus

Sijil Teologi 18 Mata Kredit
Sijil Teologi Awal

6 mata kredit

+

Sijil Teologi Pertengahan

6 mata kredit

+

Sijil Teologi

6 mata kredit

 

Untuk memenuhi kriteria persijilan, anda akan menjalani 6 modul dalam setiap Peringkat Awal, Peringkat Pertengahan dan Peringkat Lanjutan. Selepas setiap 6 modul pada Peringkat Awal, anda akan mendapat Sijil Teologi Awal. Selepas selesai 6 modul seterusnya, anda akan memperoleh Sijil Teologi Pertengahan dan selepas selesai 6 modul seterusnya, anda akan memperolehi Sijil Teologi.

Senarai penuh modul dengan penjelasan kini sedia untuk dibaca.

Kursus-Kursus

Sila rujuk dibawah senarai kursus yang ditawarkan bagi setiap peringkat di dalam Sijil Teologi. Para peserta harus mendaftar untuk kursus “Tinjauan Alkitab” sebelum meneruskan modul yang lain.

Harap maklum bahawa tidak semua modul akan ditawarkan pada setiap tempoh pengajian.

Sijil Teologi Awal Sijil Teologi Pertengahan Sijil Teologi Lanjutan
Tinjauan Alkitab Sejarah Gereja Awal Doctrin 3
Doctrin 1 Sejarah Reformasi Gereja Apologetik
Perjanjian Baru 1 Perjanjian Baru 2 Etika Kristian
Efesus Roma Perjanjian Baru 3
Perjanjian Lama 1 Perjanjian Lama 2 Perjanjian Baru 4
Buku Doa Doctrin 2 Yohanes
Perjanjian Lama 3

Peringkat Awal

(Pilih 6 subjek daripada senarai berikut)

BT111  Tinjauan Alkitab: Tinjuan tentang keseluruhan Alkitab, berserta petunjuk yang berguna mengenai cara memahami tema-tema utama.

CT101  Doktrin 1: Menerokai pengajaran Alkitab tentang Tuhan – bagaimana kita dapat mengenali-Nya, kehendak-Nya, apa yang Dia telah lakukan bagi kita.

NT111  Perjanjian Baru 1: Menerokai tujuan Tuhan dalam mengutus Kristus. Mengenali lebih lanjut tentang Yesus melalui Injil Markus.

NT112  Efesus: Gambaran besar tentang dimensi kebesaran Tuhan dan dunia yang dicipta oleh-Nya. Ia mengajar bagaimana kita harus hidup menurut kehendak Tuhan.

OT111 Perjanjian Lama 1: Apa yang ingin disampaikan di dalam lima buku pertama di dalam Perjanjian Lama berkenaan Tuhan dan tujuan-Nya? Apa yang mengaitkan kelima-limanya secara teologi?

BT121  Pengenapan PerjanjianMenafsir Alkitab menggunakan kaedah berdasarkan teologi Alkitabiah.

Peringkat Pertengahan

(Pilih 6 subjek daripada senarai berikut)

CH121   Sejarah Gereja Awal : Melihat kepada perjalanan gereja awal (cabaran, penganiayaan, dan penyatuan) sepanjang tempoh lima abad pertama selepas kematian Yesus.

CH122  Sejarah reformasi Gereja : Reformasi adalah tempoh apabila Injil diterokai semula. Ketahui bagaimana orang Kristian menemui pembebasan yang dibawa oleh Kristus.

CW111  Penyembahan Kristian : Apakah maksud penyembahan menurut Alkitab? Bagaimana penyembahan tersebut diekspresikan?

CW121  Buku Doa : Penerokaan sejarah dan teologi tentang bagaimana dan mengapa Anglikan bersekutu.

NT121  Perjanjian Baru 2: Menjejaki bagaimana kebangkitan Kristus meneruskan pencapaian tujuan Injil-nya melalui peristiwa di dalam kitab Kisah Para Rasul.

NT122  Roma: Kajian ini merungkai pusat kebenaran Injil. Kitab Roma telah mengubah ramai jiwa-malah beberapa daripada mereka telah mengubah sejarah!

OT121  Perjanjian Lama 2: Menjejaki para nabi terdahulu daripada kitab Yosua sehingga 2 Raja-raja.

CT121  Doktrin 2: Siapakah Yesus Kristus? Apakah sifat dosa? Bagaimana kematian Kristus mengalahkan dosa?

Peringkat Lanjutan
(Pilih 6 subjek daripada senarai berikut)

CT131  Doktrin 3: Unit ini menerokai sifat dan tujuan gereja.

ET131 Apologetik : Bagaimana kita menjawab soalan-soalan daripada orang tentang Kristian? Unit ini menyenaraikan garis panduan mengenai bagaimana untuk membentuk pendekatan alkitabiah yang kukuh.

ET132  Etika Kristian: Apakah sifat etika dan moral? Bagaimana kita membentuk etika Kristian?

NT131  Perjanjian Baru 3: Bagaimana Rasul Paulus melayani? Ikuti perjalanannya melalui penulisan Paulus untuk maklumat lanjut.

NT141 Perjanjian Baru 4: Tinjauan tentang surat-surat bukan ditulis oleh Paulus dengan fokus khusus pada buku Ibrani dan Wahyu.

NT142 Yohanes: Bagaimana Injil dan surat-surat Yohanes memberi kesaksian tentang kehidupan dan pelayanan Yesus?

OT131  Perjanjian Lama 3: Unit ini melihat para nabi-nabi terakhir perjanjian lama dengan fokus khusus kepada kitab Yesaya.

OT141  Perjanjian Lama 4: Fokus pada unit ini adalah tentang penulisan dengan pandangan khusus pada sifat hikmat kesusasteraan dalam Perjanjian Lama.

Bagaimana saya boleh mengendalikan kursus ini?

Sekiranya anda berminat untuk mengendalikan kursus Persijilan ini di gereja anda, sila klik di sini [Link to form to host course – need to create**] untuk borang pendaftaran. 

Permohonan

Sekiranya anda berminat untuk mempelajari kursus ini, sila lengkapkan borang permohonan ini. Setelah permohonan anda diterima, kami akan memberikan lebih banyak maklumat mengenai cara mendaftar subjek pertama anda.