\

Tinjauan Alkitab

Tinjauan Alkitab menunjukkan caranya mesej dalam Alkitab terbentang dari mula hingga akhir. Ia menunjukkan bagaimana pelbagai buku yang terkandung dalam Alkitab saling berkaitan dari sudut sejarah dan teologi.

Silibus

  1. Buku Segala Buku
  2. Mentafsir Alkitab
  3. Dari Penciptaan hingga Penciptaan Baru
  4. Israel dan Tujuan Tuhan
  5. Tanah Perjanjian dan Tujuan Baik Tuhan
  6. Kerajaan Daud dan Tujuan Tuhan
  7. Tujuan Tuhan Diperbaharui
  8. Yesus Penggenap Tujuan Tuhan
  9. Injil Segala Bangsa
  10. Menantikan Hari Penggenapan – Tulisan Para Rasul

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 3
Setiap Rabu 8.30pm – 10.30pm
Kelas bermula pada 7 September 2022
Pengajar: Paul Lau