\

Perjanjian Baru 2

Menjejaki bagaimana kebangkitan Kristus meneruskan pencapaian tujuan Injil-nya melalui peristiwa di dalam kitab Kisah Para Rasul.

Silibus

  1. Pengenalan kepada Kisah Para Rasul
  2. Permulaan gereja (Kis 1:1-2:47)
  3. Gereja dan pihak berkuasa Yahudi (Kis 3:1-5:42)
  4. Gereja mula berkembang (Kis 6:1-9:31)
  5. Permulaan misi bukan Yahudi (Kis 9:32-12:25)
  6. Misi ke Asia Kecil dan akibatnya (Kis 13:1-15:35)
  7. Kempen penginjilan Paulus di Makedonia dan Akhaya (Kis 15:36-18:17)
  8. Kempen penginjilan Paulus di Asia Kecil (Kis 18:18-20:38)
  9. Penahanan dan pemenjaraan Paulus Bahagian 1 (Kis 21:1-24:27)
  10. Penahanan dan pemenjaraan Paulus Bahagian 2 (Kis 25:1-28:31)

Dalam talian melalui Zoom
Penggal 2
Setiap Khamis 7pm
Kelas bermula pada 13 Jun 2024
Pengajar: Hiew Hoong Cheong